logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 503 Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73a, 6470 Sydals

12.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af bygningen på ejendommen matr.nr. matr.nr.1105b, Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73 A, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Vedtaget lokalplan for boligområde ved det gamle gartneri i Blans

12.05.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. april 2022 vedtaget lokalplan 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans endeligt.

Formålet med lokalplanen er skabe mulighed for udstykning og bygge åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Bemærkninger til lokalplanen har medført blandt andet følgende ændringer:

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra institution til lejligheder

10.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra institution til 4 lejligheder samt et erhvervsareal på ejendommen matr.nr. 187 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Svinget 2c – 2g, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Vedtaget lokalplan for Nordals Ferieresort

06.05.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 05. maj 2022 vedtaget lokalplan 1.2-4 for Nordals Ferieresort med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre at der kan etableres et ferieresort bestående af bl.a. feriehuse, centerfaciliteter, strandpromenade, landdele af en pier samt bebyggelse til rekreative aktiviteter og to sommerhusområder.

Desuden har lokalplanen til formål at sikre mulighed for at udlægge arealerne til fælles friarealer med mulighed for opholds- og legepladser.

Sider