logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre en lade og garage

23.04.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at genopføre en lade/garage på i alt 368 m² på ejendommen matr.nr. 10a Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Kobberholmvej 56, 6300 Gråsten. Herudover gives tilladelse til et mindre oplag, som vist på ovenstående foto. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et længehus med 5 lejligheder

21.04.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et længehus med et samlet grundplan på 302 m2 og udnyttet tagetage på 254 m2, og dertil hørende parkeringsareal med plads til 9 biler på ejendommen matr.nr. 136 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 58D, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal   og opførelse af ny bebyggelse i landzone. 

Vedtaget Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg

19.04.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 24. februar 2021 vedtaget Bevarende lokalplan nr. 4.7-4 for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre bevaringsværdig bebyggelse i området mod nedrivning samt fastholde de bærende kulturhistoriske interesser i området. Desuden skal lokalplanen delvis ophæve den gældende Byplanvedtægt B17. Derigennem vil planen fastlægge mere fleksible og tidssvarende anvendelsesmuligheder for bebyggelsen, som understøtter områdets faktiske forhold.

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

09.04.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider