logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til udhus

31.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændret anvendelse af 180 m² erhvervsbygning til et udhus på ejendommen matr.nr. 21 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Skolevænget 22, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Du skal være opmærksom på, at denne afgørelse kun er givet i forhold til planloven.

Vedtaget lokalplan for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

31.03.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Byråd har den 24. marts 2021 vedtaget lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål, samt sikre områdets struktur og bevaringsværdige bebyggelse. Dette skal ske ved, at fastholde og understøtte de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder karakteren af det kyst- og bynære miljø, samt de bevaringsværdige bygninger, der udgør områdets oprindelige struktur og stedlige identitet.

Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende firma samt udendørs oplag og parkering

26.03.2021 -- bthi@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt at opføre en tilbygning til eksisterende smede-
svejse og montagefirma samt udendørs oplag og parkering, herunder terrænregulering på ejendommen matr.nr. 23a Stevning, Svenstrup, der 
ligger på Hjortspringvej 26, 6430 Nordborg. 

Sider