logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at sammenlægge to boligenheder

06.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedlægge en boligenhed og sammenlægge de to eksisterende boliger på hhv. 125 m2 og 193 m2 til én bolig på ejendommen matr.nr. 29 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Elleskov 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

   

Landzonetilladelse til at opføre et udhus med dobbeltgarage på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg

05.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et udhus med dobbelt garage på 97 m2 på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport for Nordals Ferieresort

05.05.2022 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 6. maj 2022 meddelt VVM-tilladelse til etablering af Nordals Ferieresort. Det ansøgte projekt omfatter etablering af forskellige overnatningsmuligheder som sommerhuse, ferieboliger og et mindre antal ferieboliger, der er bygget på pæle, så de vil være i trækronehøjde. Når ferieresortet er fuldt udbygget, vil der samlet set være 579 feriehuse og 167 sommerhuse. Midt i området vil der være en centerbygning med mindre butikker, restauranter og vandland, og der er mulighed for at dyrke en række rekreative aktiviteter.

Sider