logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra garage/stald til beboelse

22.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 30 m2 fra garage til beboelse samt 95 m2 fra stald til beboelse på ejendommen matr.nr. 58 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lyngtoft 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Restaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk

18.03.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, giver tilladelse til et vandløbsrestaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk ved Sønderborg. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Holbæk og Vadebæk. I projektet sker der bl.a. genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af faunapassage og træplantning.

Sider