logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for etageboliger på Sydvang, Sønderborg samt kommuneplantillæg 14

26.08.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Byråd har den 25. august 2021 vedtaget lokalplan 4.2-25 for etageboliger på Sydvang, Sønderborg med tilhørende kommuneplantillæg 14 endeligt.

Formålet med lokalplanen er at rammesætte omdannelse af overflødige etageejendomme ved Sønderborg Sygehus til boliger, og dermed ændre anvendelsen af arealet fra offentlige formål til boligområde. Lokalplanen skal desuden sikre, at ombygningen og renoveringen af Sydvang 4 sker med respekt for de kulturhistoriske interesser og bevaringsværdier.

Sider