logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

06.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 345 m² på en anden placering end det nuværende stuehus på ejendommen matr.nr. 29 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbæk Nederby 16, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten

28.03.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. marts 2022 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Kværs A/S har søgt om etablering af forskudt adgangsvej inden for lokalplanområdet, i forhold til det oprindeligt tilladte.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 25. april 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at lovliggøre opførelsen af en tilbygning med et handicapvenligt toilet

25.03.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en handicapvenlig toilettilbygning på ejendommen matr.nr. matr.57, Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Vemmingbundstrandvej 33, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider