logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nyt regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune fra den 12. september 2021

13.08.2021 -- Tim Heuschkel

Byrådet i Sønderborg Kommune har den 10. august 2021 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Hvornår?

Regulativet træder i kraft den 12. september 2021. Sønderborg Kommune offentliggør hermed regulativ for husholdningsaffald minimum 4 uger før ikrafttræden.

Hvad betyder det?

Regulativet er ændret for at implementere affaldsbekendtgørelsens krav om indsamling af madaffald hos alle boliger. Det betyder, at de sommerhuse som ikke sorterer madaffald fra den 13. september 2021 og frem vil blive løbende tilmeldt den kommunale madaffaldsordning.

Miljøgodkendelse - Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager

12.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. august 2021 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til brug af 9 mm pistol på støjdæmpede standpladser på 25 m pistolbane, samt påbud om revideret miljøgodkendelse til Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, mens påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. september 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever

12.08.2021 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever på ejendommen. matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider