logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at indrette den tidligere brandstation i Oksbøl til værksteder til håndværk og design

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette den tidligere brandstation til værksteder til håndværk og design. Lokalerne vil også kunne bruges af det lokale foreningsliv til kreative arbejder, foredrag og møder. Den tidligere brandstation ligger på ejendommen matr. Nr. 178, der ligger på Spangsmosevej 33, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m²”

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m² i BBR bygning 2, på ejendommen matr. Nr. 21a Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg.. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til opsætning af en shelter på 2,5 x 3,5 m på Pommersgaard 1, 6470 Sydals

10.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en shelter på 2,5 x 3,5 m på ejendommen matr. Nr. 209 Vibøge, Lysabild, der ligger på Pommersgaard 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Annoncering af tillæg til Sønderborg Kommunes takstblad

08.03.2021 -- Tim Heuschkel

Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har den 2. marts 2021 godkendt et tillæg til kommunens takstblad.

Takstændringen træder i kraft den 6. april 2021. Sønderborg Kommune offentliggør hermed tillægget til takstbladet minimum 4 uger før ikrafttræden.

Takstændringer implementere et ny betalingssystem for virksomhedernes brug af genbrugspladserne, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets krav brugerbetaling for kommunens sagsbehandling ved konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Nyt regulativ for erhvervsaffald

08.03.2021 -- Tim Heuschkel

Nyt regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune fra den 6. april 2021

Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har den 2. februar 2021 godkendt et nyt regulativ for erhvervsaffald.

Regulativet træder i kraft den 6. april 2021. Sønderborg Kommune offentliggør hermed regulativ for erhvervsaffald minimum 4 uger før ikrafttræden.

VVM afgørelse til omlægning af privat vandløb 513-5.1.3

08.03.2021 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune meddeler VVM-afgørelse til at omlægge det private vandløb 513-5.1.3 ifm. etablering af en sø på matrikel nr. 6, Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs.

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f, i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at regulering af det private vandløb ikke er VVM-pligtigt.

Sider