logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nye affaldsregulativer i Sønderborg Kommune fra 5. oktober 2020

28.08.2020 -- Tim Heuschkel

Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har den 11. august 2020 godkendt et nyt Regulativ for husholdningsaffald og et nyt Regulativ for erhvervsaffald. Se regulativerne i dokumentboksen.

Begge regulativer træder i kraft den 5. oktober 2020 sammen med de nye ordninger for kildesortering af madaffald og emballageaffald samt miljøkasseordningen - henteordningen for farligt affald ved parcel og sommerhuse.

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast

14.08.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette Bed & Breakfast i 55 m2 af den tidligere garagebygning på ejendommen matr.nr. 50 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 381, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig gives en lovliggørende tilladelse til to udhusbygninger (BBR bygning 3 og 4, der tilsammen udgør 68 m2) samt et udhus sammenbygget med en overdækning, ligeledes på 68 m2 (BBR bygning 6).

Landzonetilladelse til at opføre en lade på 140 m2 på ejendommen matr.nr. 15 Skovby, Lysabild, der ligger på Birke 4, 6470 Sydals.

13.08.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 140 m2 på ejendommen matr.nr. 15 Skovby, Lysabild, der ligger på Birke 4, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider