logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ny bygning og solceller på tag

21.03.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny bygning på ca. 410 m2, som skal indeholde bl.a. spise- og foredragssal samt opsætte 25 m2 solceller på tagfladen af en eksisterende bygning på ejendommen matr. nr. 29 Ragebøl, Dybbøl, der ligger på Gyden 6, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbrug

17.03.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 1, på Hesselgaard 1, 6300 Gråsten, matrikel 126 Bækken, Rinkenæs. Godkendelsen giver mulighed for at bygge en ny stald til køer, så dyreholdet kan udvides fra de nuværende 117 køer til 236 køer. I forbindelse med anlæg af den nye stald, ønsker ejer også at opføre en ny gyllebeholder på 5000 m3 samt anlægge en drivvej mellem den eksisterende malkestald og den nye kostald.

Landzonetilladelse til at opføre en opbevaringshal på 78 m2

09.03.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en opbevaringshal på 78 m2 på ejendommen matr.nr. 93, Rinkenæs, Rinkenæs Ejerlav, der ligger på Sandagervej 8A, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord

08.03.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2022 meddelt afgørelse om "Miljøgodkendelse til etablering og drift af en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord til Sønderborg Forsyning A/S, del af matrikel nr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1."

Klagefristen er til den 5. april 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt mellemdepot i forbindelse med kloakseparering i Broager

04.03.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et midlertidigt mellemdepot på ca. 5.500 m2 i forbindelse med kloakseparering i Broager på ejendommen matr. nr. 1279a Broager ejerlav, Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider