logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til regulering - forflytning af drænrør nord for Ingolf Nielsensvej på Kær. Afgørelse efter vandløbsloven

11.08.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har modtaget en intern ansøgning om regulering af et rørlagt vandløb på matr. nr. 143, 311 og 185. Kær, Ulkebøl. Kommunen har givet tilladelse til projektet, og tilladelsen kan påklages frem til og med den 8. september 2020.

Afgørelse om ikke VVM-pligt på reguleringsprojekt med forflytning af drænrør nord for Ingolf Nielsensvej på Kær

11.08.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har behandlet en intern ansøgning om regulering af et rørlagt vandløb på matr. nr. 143, 311 og 185. Kær, Ulkebøl, og har foretaget en VVM-screening af projekt. Det er vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse kan påklages frem til og med den 8. september 2020.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

11.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. august 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering og drift af metalbearbejdende anlæg samt vask- og afrensningsanlæg i bygning L3 HPP.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 8. september 2020.

Aktindsigt

Miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg

04.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. august 2020 meddelt miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg, som vil terrænregulere med rent jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41. Terrænreguleringen vil ske på en del af matrikel 3a Lambjerg, Hørup, som ønskes terrænreguleret af driftsmæssige hensyn, da området i dag er dårligt dyrkbart.

Klagefristen er til den 1. september 2020

Aktindsigt:

Landzonetilladelse og dispensation efter søbeskyttelseslinjen til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

24.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

Afgørelsen kan påklages, klagefristen er den 21. august 2020.

Sider