logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af parkeringsplads i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

03.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. marts 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om udvidelse af parkeringspladsen.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 31. marts 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Landzonetilladelse til udstykning

02.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke to grunde på hver 700 m2 fra ejendommen matr.nr. 569 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger Teglkrogen 13A og - B, 6300 Gråsten. Derudover areal-overføres ca. 300 m² fra 415 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Sider