logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg

11.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. august 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet omfatter opførelsen af et samlet logistik og servicecenter for Sønderborg Kommune, som skal omfatte Brand & Redning, Rådhusservice, Transportkontoret, Vintertjenesten, Service & Ejendomme og Hjælpemiddelkontoret.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 8. september 2021.

 

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen

03.08.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen, der ligger umiddelbart syd for Nymøllevej 8, Egen, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

landzonetilladelse til udvidelse af BBR bygning 4, carport, hønsehus og overdækning

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af carport og hønsehus på i alt 59 m². Udvidelse af bygning 4 (tiloversbleven landbrugsbygning) til 35 m² og overdækning på 22 m², i alt 57 m² på ejen-dommen matr.nr. 21 Gammelgab, Broager, der ligger på Lillekobbel 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til diverse sekundære bygninger

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny overdækning på 34 m² ved stald samt lovliggørelse af tilbygning på 99 m² til udhus (BBR 3), tilbygning af 15 m² til carport (BBR 5) samt mobil stald på 45 m² på ejendommen matr.nr. 101 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

16.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke den hidtil samlede ejendom på matr. nr. 111, 114b. 154, 155b, 221 og 328 Kær, Ulkebøl. Fremtidig består den ene ejendom af matr. nr. 111 og 328 Kær, Ulkebøl på i alt 66.632 m², hvor den tilhørende bolig ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg, matr. nr. 11 Kær, Ulkeøl. Den anden ejendom består af matr. nr. 114b, 154, 155b og 221 Kær, Ulkebøl på i alt 137.343 m², hvor boligen ligger på Arnkilsøre 3, 6400 Sønderborg, matr. nr. 221 Kær, Ulkebøl Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Sider