logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Sønderborg Affald A/S

11.09.2020 -- llni@sonderborg.dk

 

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

Sønderborg Kommune har den 11. september 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Gråsten Genbrugsplads, Ravnsbjergvej 4A, 6300 Gråsten, som vil udvide deres driftstid til døgnåbent., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 11. september 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 9. oktober 2020.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

09.09.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere beboelse samt lovliggørelse af gildesal i eksisterende lade/værkstedsbygning (loftsrum/1. sal) på ejendommen matr.nr. 415 Lysabild ejerlav, Lysabild, der ligger på Lysabildgade 75, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider