logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedlæggelse af den offentlige vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

03.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Torvet i Ulkebøl, og i den forbindelse lade arealet udgå som vejareal – se kortbilag.

Parkeringspladsen er i dag en del af Ulkebølcentret, Torvet 1-14, 6400 Sønderborg.

Centerområdet har gennem de senere år været præget af begrænset aktivitet, hvorfor en offentlig parkeringsplads findes overflødig her. Samtidig er en privat bygherre interesseret i at købe centret samt den kommunale børnehave, Agtoftsvej 18 for at indrette dem til lejligheder.

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald

18.05.2020 -- llni@sonderborg.dk

 

Sønderborg Kommune har den 18. maj 2020 sendt regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i høring indtil den 23. juni 2020.

Regulativerne er blevet ændret for at implementere Sønderborg Kommunes Affaldsplan 2019-30 og gøre klar til de nye affaldsordninger med madaffald, miljøkasse og kildesortering af pap, papir, glas, plast og metal.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord til Sundevedcentret

13.05.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord, som arealoverføres fra matr.nr. 260 Stenderup, Nybøl til Sundevedcentret, der ligger på Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderbord. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals

11.05.2020 -- giad@sonderborg.dk

Teknik og Miljøudvalget har den 5. maj 2020 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre at området kan optages i den frivillige mærkningsordning Danske Naturparker, som administreres af Friluftsrådet. En certificeret naturpark medfører ingen nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere, virksomheder eller borgere i kommunen, og beror på frivillighed.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

07.05.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til den eksisterende produktion på ejendommen Vibøgevej 34, 6470 Sydals.

Der sker ingen ændringer eller udvidelser af staldanlægge i forhold til nu driften. Med miljøansøgningen bliver produktionstilladelsen defineret ved et godkendt produktionsareal i stedet for antal dyr og dyreenheder.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Sider