logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

05.04.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a, Egernsund

03.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a i Egernsund. Broen får en længde på 18 m. Der stiftes et brolaug til etablering og drift af broen.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 14 dages høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 17. april 2019.

Forslag til lokalplan for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

01.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse på et område, der tidligere var udlagt til offentligt grønt område.

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering af planerne og projektet samt udkast til tilladelse for biogasanlæg ved Kværs

19.03.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Planforslaget ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et biogasanlæg ved Kværs.

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 81a, Holm, 6430 Nordborg

26.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Møllegade 81a, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Forslag til kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

12.02.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav. Området udgør ca. 2.700 m2. Samtidig er miljøscreeningen for området vedtaget.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som bliver udarbejdet og sendt i høring i foråret 2019.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.