logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup

10.10.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. oktober 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.1-3 for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Lokalplanen fastsætter områdets fremtidige anvendelse til boligområde med helårsbeboelse og giver mulighed for etablering af 26-30 byggegrunde til åben-lav bebyggelse, samt en enkelt grund til tæt-lav bebyggelse.

Nature Energy Sønderborg A/S , Glansager 4C- Ansøgning om miljøgodkendelse

09.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Nature Energy Sønderborg A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et særskilt luftrenseanlæg og afkast fra opgraderingsanlægget på biogasanlægget, Glansager 4C, 6400 Sønderborg. 

 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde og dræn

27.09.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af det private rørlagte vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.
 

Ansøgning om regulering af vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft

18.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at regulere vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft på en rørlagt strækning ved Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg Nord. Reguleringen indebær, at vandløbet bliver flyttet på en strækning for at give plads til et regnvandsbassin. Samtidigt bliver rørets dimension forøget.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 4 ugers høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 16. oktober 2019.

Forudgående høring ansøgning om miljøgodkendelse, Gammelmark 12,

18.09.2019 -- llni@sonderborg.dk

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen til eksisterende produktion i eksisterende stalde på Gammelmark 12, 6310 Broager

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget indsender ansøgning om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Forslag til bevarende lokalplan for det gamle vandværk på damgade, Sønderborg

17.09.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 4.5-2, Bevarende lokalplan for det gamle vandværk på Damgade, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre den eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning samt, at fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

09.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt byhus på ejendommen Stien 2, 6310 Broager.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen, der findes mod bygningens sydvendte facade.

Høring af forslag til bystrategi for Nordborg-Havnbjerg

09.09.2019 -- giad@sonderborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre forslag til bystrategi for Nordborg- Havnbjerg. Find forslaget nederst på denne side.

Formålet med bystrategien
Sønderborg Kommune vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. I løbet af de kommende år vil i alt otte byer i kommunen få en bystrategi.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.