logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune

17.09.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 7. september 2021 besluttet at offentliggøre forslag til en Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune.

Arkitektur- og bevaringspolitikken har til formål at sikre en fælles retning for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. Det handler om gode forhold i kommunen gennem attraktive landsbyer, byer og byrum. Det skal ske gennem dialog og samarbejde og skabe mest mulig værdi for borgere og turi­ster i Sønderborg Kommune.

Nedrivningsanmeldelse for Storegade 51, 6430 Nordborg

31.08.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Storegade 51, 6430 Nordborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at opføre et tagoverdække til skydeskiverne samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16

30.08.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt og større tagoverdække over skydeskiverne på 50 meter banen til salonriffel på Skydebanevej 5A, Kær, 6400 Sønderborg på matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Offentlig høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg med miljøvurdering af planerne og projektet samt udkast til VVM-tilladelse for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals

09.08.2021 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. august 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 1.7-1 for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031.

Planforslagene ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et solcelleanlæg. Derudover vedlægges også et udkast til VVM-tilladelse til solcelleanlægget.

Sider