logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulering af vandløbet 8.0.1 Lykkebæk

26.11.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra Universe Science Park om regulering af vandløbet 8.0.1 Lykkebæk. Det er en lovliggørelse af en ca. 30 m lang åbning af vandløbet, som blev foretaget på matr. nr. 2a, Lunden, Havnbjerg, tilbage i 2005. Inden der træffes afgørelse i sagen, kan der kommes med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til reguleringen. Fristen herfor er den 24. december 2020.

Ideer og forslag i forbindelse med Centralrenseanlæg ved Vestermark på Kær

29.10.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et nyt renseanlæg for at samle spildevandsrensning i ét anlæg.

Inden Sønderborg Kommune arbejder videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Frist for indsendelse af ideer og forslag er den 12. november 2020.

Nedrivningsanmeldelse for bagvedliggende tilbygning på Vestergade 39 i Broager

29.10.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig, bagvedliggende tilbygning til den forhenværende tyske skole på ejendommen Vestergade 39, 6310 Broager.

Bygningen står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan for nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg

08.10.2020 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. oktober 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 4.6-11 for et nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg (4.6-11)

Sider