logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 81a, Holm, 6430 Nordborg

26.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Møllegade 81a, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Forslag til kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

12.02.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav. Området udgør ca. 2.700 m2. Samtidig er miljøscreeningen for området vedtaget.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som bliver udarbejdet og sendt i høring i foråret 2019.

Nedrivningsanmeldelse for Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg

06.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Revurdering af miljøgodkendelse

04.02.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune indleder revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbruget på Osmark 5+10, 6400 Sønderborg.
Hovedformålet med revurderingen er er at sikre, at husdyrbrugets drift
og indretning fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter samt til at se og kommentere
udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Nedrivningsanmeldelse for Krusåvej 11b, 6300 Gråsten

21.01.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Krusåvej 11b, 6300 Gråsten. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Høring i forbindelse med regulering af vandløb

09.01.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende regulering af vandløbet Kallemoos Bæk. Der er i sommeren 2018 foretaget udskiftning af ca. 35 m rør og åbnet ca. 20 m tidligere rørlagt vandløb. Nærmere beskrivelse findes i dokumenterne nederst på siden.

Reguleringssagen sendes hermed i offentlig høring. Høringssvar skal være modtaget senest den 7. februar 2019 på mail panl@sonderborg.dk eller via brev til Vand og Natur, Sønderborg Kommune.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.