logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Regulativ for udeservering

01.07.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har udarbejdet nyt 'Regulativ for udeservering på torve, pladser, gågader og fortove i Sønderborg Kommune'. Regulativet skal i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Bemærkninger til regulativet skal være kommunen i hænde senest den 26. juli 2019. Høringssvar sendes til projektoganlaeg@sonderborg.dk med ”Regulativ for udeservering” i emnefeltet.

Regulativ for arrangementer

01.07.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har udarbejdet et nyt 'Regulativ for brug af offentlige veje, pladser, parker og strande til arrangementer i Sønderborg Kommune'. Regulativet skal i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Bemærkninger til regulativet skal være kommunen i hænde senest den 26. juli 2019.

Høringssvar sendes til projektoganlaeg@sonderborg.dk med ”Regulativ for arrangementer” i emnefeltet.

Revurdering af miljøgodkendelse

25.06.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune påbegynder revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbruget på Veesbækvej 24, 6430 Nordborg.

Enhver har ret til at se materialet kommunen lægger til grund for revurderingen,
ligesom enhver kan bede om at få udkast til afgørelsen tilsendt.
Anmodning herom skal sendes til Sønderborg Kommune
pr. mail  erhverv-affald@sonderborg.dk senest d. 16. juli 2019,
hvorefter Sønderborg Kommune fremsender sagens akter. 

Nedrivningsanmeldelse for Ulkebøldam 9, Sønderborg

21.06.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 3 bevaringsværdig bygning på ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Nedrivningsanmeldelse for Egen Møllevej 3, Egen, Nordborg

21.06.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Egen Møllevej 3, Egen, 6430 Nordborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Nedrivningsanmeldelse for Mommarkvej 13 og 13a, Sønderborg

21.06.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdig bygning på ejendommen Mommarkvej 13 og 13a, Vollerup, 6400 Sønderborg.

Bygningerne står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Nedrivningsanmeldelse for Langbrogade 16, 6400 Sønderborg

21.06.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Langbrogade 16, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

12.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. juni 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forslaget har været sendt i høring i perioden 29. marts til 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager, sendes forslaget i fornyet høring.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.