logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

20.05.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. maj 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.9-4 R1 for Erhvervsområde Sønderborg Nord. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er er at ændre anvendelsesbestemmelserne for den nuværende lokalplan og lokalplantillæg, der gælder for erhvervsområdet. Derudover har lokalplanen til formål at samle bestemmelserne i den nuværende lokalplan og tillægget til denne.

Forslag til lokalplan for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på Kasernen i Sønderborg

09.05.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. maj 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-20 for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på Kasernen i Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nye anvendelser af kasernebygningerne så området kan få nyt liv, samt at sikre de bevaringsværdige bygninger for eftertiden.

Forslag til lokalplan for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup

09.05.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. maj 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af tæt-lav-boliger på et ellers tilgroet og ubenyttet areal centralt i Vollerup by. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Ny planlægning for sommerhuse og udviklingsområder

26.04.2019 -- Tim Heuschkel

Har du forslag og ideer?

Sønderborg Kommune har mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle til at komme med ideer og forslag til, hvor det kan ske.

Du kan sende dine forslag og bemærkninger skriftligt til: by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Sidste frist er den 20. maj 2019.

Du kan læse mere i vedlagte dokument.

Nedrivningsanmeldelse for Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

05.04.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a, Egernsund

03.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a i Egernsund. Broen får en længde på 18 m. Der stiftes et brolaug til etablering og drift af broen.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 14 dages høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 17. april 2019.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.