logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg

06.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Revurdering af miljøgodkendelse

04.02.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune indleder revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbruget på Osmark 5+10, 6400 Sønderborg.
Hovedformålet med revurderingen er er at sikre, at husdyrbrugets drift
og indretning fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter samt til at se og kommentere
udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Nedrivningsanmeldelse for Krusåvej 11b, 6300 Gråsten

21.01.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Krusåvej 11b, 6300 Gråsten. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Høring i forbindelse med regulering af vandløb

09.01.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende regulering af vandløbet Kallemoos Bæk. Der er i sommeren 2018 foretaget udskiftning af ca. 35 m rør og åbnet ca. 20 m tidligere rørlagt vandløb. Nærmere beskrivelse findes i dokumenterne nederst på siden.

Reguleringssagen sendes hermed i offentlig høring. Høringssvar skal være modtaget senest den 7. februar 2019 på mail panl@sonderborg.dk eller via brev til Vand og Natur, Sønderborg Kommune.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af biogasanlæg ved Kværs

21.12.2018 -- Tim Heuschkel

Om idéoplæg

NGF Nature Energy Kværs har ansøgt om at etablere et biogasanlæg nær Kværs ved Snur-om.

Inden Sønderborg Kommune går videre med de mere uddybende undersøgelser, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Det kan fx være forslag til miljøforhold, der bør undersøges nærmere eller en særlig viden om lokale forhold.

Frist for indsendelse af idéer og forslag er den 30. januar 2019. Se hvordan og hvortil du skal sende dine idéer og forslag i idéoplægget nedenfor.

Forslag til lokalplan for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

19.12.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 19. december 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Idehøring om ændring af anvendelse for et område ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg

17.12.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg kommune planlægger for at opføre boliger på en grund ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg.

Baggrund

En privat bygherre ønsker at opføre en tæt-lav boligbebyggelse på grunden, der tidligere husede nogle erhvervs-bygninger. Grunden ligger i et område, der planmæssigt er udlagt til offentlige formål, herunder sportsanlæg og grønne områder. Ved ny bebyggelse, hvor anvendelsen ikke er i overensstemmelse med et offentligt formål, kræves kommuneplantillæg samt efterfølgende lokalplan.

Idéhøring for nyt kommuneplantillæg for Sønderborg Kaserne

17.12.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg kommune ønsker at bringe nyt liv til Kasernen i Sønderborg. Udvidelsen skal ske med en blanding af private og offentlige tiltag, som primært vil introducere nye anvendelser til de eksisterende bygninger.

De ændrede anvendelser i området, forudsætter at der udarbejdes en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg.

Inden Sønderborg Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.