logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Kobberholmvej 56, Adsbøl, 6300 Gråsten

06.02.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Kobberholmvej 56, Adsbøl, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan for Idrætscenter Nejs

06.02.2020 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 4. februar 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-9 for Idrætscenter Nejs. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er give mulighed for bedre faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter, herunder opførelse af en stationær scene til musik- og festivalarrangementer. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 53, Idræts- og fritidsområde i Broager.

Høring om nedlæggelse af den offentlig vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

24.01.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige vej Gildbrovej, der bl.a. er adgangsvej for Gildbrovej 2, 6430 Nordborg samt flere Danfoss A/S ejendomme. Ved nedlæggelsen vil arealet udgå som vejareal og blive overdraget til Danfoss A/S – se oversigtskort.

Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til:
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal
1577 København V.

Sider