logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for lokalplanen nr. 5.3-2 Boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle

04.12.2018 -- Tim Heuschkel

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af 13 nye boliger og fastlægge rammer for fremadrettet omdannelse og bevaring af Avnbøl Mølles gamle møllebygninger. Desuden er der taget højde for de særlige, bevaringsmæssige sammenhænge, der findes i det tilstødende nærmiljø, og som afspejler Avnbøls historiske status som stationsby.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke ombygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Forslag til lokalplan nr. 4.1-8 for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg og kommuneplantillæg nr. 11

28.11.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 28. november 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.1-8 for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af det eksisterende hotel Bella Italia på Lille Rådhusgade.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som fastlægger området til centerformål med hotelvirksomhed.

Forslag til Bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund

13.11.2018 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. november 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.2-3 Bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forvaltningen har nu udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at bevare eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning, hvor fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Vedtaget lokalplan for Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav.

05.11.2018 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 31. oktober 2018 vedtaget 
lokalplan nr. 2.2-1 for Idrætsanlæg ved Diamanten, 
Fynshav med tilhørende kommuneplantillæg nr. nr. 3 
til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 endeligt. 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at 
etablere to nye boldbaner, et rekreativt område samt 
et regnvandsbassin til overfladevand med en kapacitet 
på ca. 1350 m3 i forbindelse med Kultur- og Idrætscentret 
Diamanten i Fynshav. 

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.