logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark

19.04.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Forsyning har søgt om at etablere et nyt centralrenseanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg med tilhørende transportanlæg.

Kystdirektoratet er myndighed for anlæggene på søterritoriet og Sønderborg Kommune er myndighed for landanlæggene.

Kom med dine forslag og idéer

Inden Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet går videre med de mere uddybende undersøgelser, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer.

SØNDERBORG FORNIKLING 2011 A/S – Revurdering

17.04.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune starter revurdering af miljøgodkendelse for Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du skal henvende dig i afdelingen for Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller kontakte os på erhverv-affald@sonderborg.dk eller tlf. 88 72 40 83. Sagens akter vil være tilgængelige fra den 18.04.2018 i Kommunens normale åbningstid.

Nedrivningsanmeldelse for Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg

16.04.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

ansøgning om åbning af det offentlige rørlagte vandløb, Domsmose Bæk, ved Gammelgård nær Augustenborg

13.03.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om åbning af det offentlige rørlagte vandløb, Domsmose Bæk, ved Gammelgård nær Augustenborg.

Formålet med reguleringsprojektet er at forbedre naturforholdene i området og afhjælpe afvandingsproblemer.

Forslag til lokalplan for boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle i Avnbøl

13.03.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 13. marts 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.3-2 for et boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af 13 nye boliger på matr.nr. 482 og 299, Avnbøl, Ullerup ved den gamle Avnbøl Mølle og skabe plangrundlag for fremadrettet omdannelse og bevaring af de gamle møllebygninger.

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup

26.02.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 28. februar 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 3.1-5 for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup og kommuneplantillæg nr. 2 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 samt tilhørende miljørapport indeholdende VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.