logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Revurdering af miljøgodkendelser

04.09.2018 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har påbegyndt revurdering af miljøgodkendelsen af
husdyrbrugene Kegnæsvej 78, 6470 Sydals og Svennesmølle 26, 6470 Sydals.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter samt til at se og
kommentere udkast til afgørelserne, når disse foreligger.

Ønsker du at få tilsendt udkast til afgørelsen, bedes du kontakte os senest d. 25.9.2018.
Når udkastet til afgørelsen foreligger, er der en frist på tre uger til at kommentere udkastet.

Høring af udkast til Regulativ for tømning af olie- og benzinudskillere

29.08.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har udarbejdet et udkast til fornyet regulativ for tømning af olie- og benzinudskillere. Udkastet er i offentlig høring fra 30. august – 27. september 2018.

Du kan indsende dine kommentarer til Sønderborg Kommune, Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller via mail: spildevand@sonderborg.dk

Kommentarerne skal være modtaget senest den 27. september 2018.

Efter en gennemgang af alle kommentarer vil et endelig regulativ blive forelagt for Byrådet til godkendelse.

Høring af udkast til Regulativ for tømning af fedtudskillere

29.08.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har udarbejdet et udkast til fornyet regulativ for tømning af fedtudskillere. I forbindelse med dette laves der en kommunal tømningsordning. Udkastet er i offentlig høring fra 30. august – 27. september 2018.

Du kan indsende dine kommentarer til Sønderborg Kommune Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller via mail: spildevand@sonderborg.dk

Kommentarerne skal være modtaget senest den 27. september 2018.

NGF Nature Energy Sønderborg ApS - Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af et biogasanlæg

16.08.2018 -- llni@sonderborg.dk

NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af et biogasanlæg på matrikelnr. 47, Lambjerg, Hørup, Glansager 4C, 6470 Sydals

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af produktudviklingscenter og dagligvarebutik

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt produktudviklingscenter og daglivarebutik

Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og en ny dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Har du gode idéer og forslag?

Inden Sønderborg Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af fjernvarmeværk og produktudviklingscenter

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt fjernvarmeværk med produktudviklingscenter

Sønderborg Forsyning A/S og Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt fjernvarmeværk, og et produktudviklingscenter i tilknytning hertil ved Lundenvej, Svenstrup.

Fjernvarmeværket skal forsyne byerne Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Regulering af Bredbæk ved Præstevænget 1 i Nybøl

06.07.2018 -- Tim Heuschkel

Baggrund og formål for reguleringsprojektet

Vandløbsprofilet er indsnævret i et enkelt punkt grundet et stort træ. Vandløbsbunden udvides lokalt her til ca. 1,5 meter ved at den modsatte brink flyttes lidt længere væk og sikres med de sten, der allerede er der i dag. Der er tidligere blevet brinksikret med større og mindre sten bag Præstevænget 1. Denne brinksikring lovliggøres, og nogle sten der er faldet ned i profilet fjernes.

Oversigtskort og yderligere projektbeskrivelse fremgår af vedlagte 'Forslag til reguleringsprojekt'.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.