logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til et pumpehus

26.03.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et pumpehus på ejendommen matr.nr. 357 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark, Tørsbøl, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Vi giver samtidig dispensation fra skovbyggelinjen. Jf. § 17, og § 65, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.

Sider