logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at indrette den tidligere brandstation i Oksbøl til værksteder til håndværk og design

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette den tidligere brandstation til værksteder til håndværk og design. Lokalerne vil også kunne bruges af det lokale foreningsliv til kreative arbejder, foredrag og møder. Den tidligere brandstation ligger på ejendommen matr. Nr. 178, der ligger på Spangsmosevej 33, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m²”

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m² i BBR bygning 2, på ejendommen matr. Nr. 21a Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg.. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

02.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke to grunde på hver 700 m2 fra ejendommen matr.nr. 569 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger Teglkrogen 13A og - B, 6300 Gråsten. Derudover areal-overføres ca. 300 m² fra 415 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

23.02.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et enfamiliehus på 207 m², udestue på 24 m², overdækket terrasse på 29 m², fritstående sauna på 7 m² samt garage på 58 m² på ejendommen matr.nr. 37 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Sandagervej 20, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til tre læskure

12.02.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til 3 halvtage/læskure på henholdsvis 46 m², 31 m² og 47 m², samt et mobilt rundbueformet læskur på 24 m². Alle til brug for de græssende dyr på ejendommen matr.nr. 43 Dynt, Broager, der ligger på Dyntvej 102, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et læskur med opbevaringsrum til tennisklub samt lovliggørelse af eksisterende forhold

04.02.2021 -- bthi@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et læskur med opbevaringsrum på 35 m2 til tennisklub på fællesarealet i Asserballe. Samme sted gives landzonetilladelse til følgende eksisterende anlæg: To tennisbaner inklusiv 6 lysmaster på 6,5 meter, legepladsen og den befæstede boldbane i den nordlige del, opholdspladsen mod syd samt fire eksisterende småbygningerne på matr.nr. 174, Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Krogen 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk.

Sider