logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Bøgevej 20, 6430 Nordborg

09.10.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et vandværk med på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted.

06.10.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 19 Mjang, Hørup, der ligger på Mjanghøj 6, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

09.09.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere beboelse samt lovliggørelse af gildesal i eksisterende lade/værkstedsbygning (loftsrum/1. sal) på ejendommen matr.nr. 415 Lysabild ejerlav, Lysabild, der ligger på Lysabildgade 75, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider