logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en trappe og tilhørende broanlæg på land

06.02.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en trappe og et tilhørende broanlæg på land i forbindelse med anlæg af badebro på ejendommen matr.nr. 1 Sandbjerg, Sottrup, der ligger på Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af et ubebygget areal. 

 

Landzonetilladelse til at garage på 85 m² samt forlængelse af hustag til brug for carport på 46 m², Egevej 3, 6300 Gråsten

29.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere garage på 85 m² samt forlængelse af hustag til brug for carport på 46 m², Egevej 3, 6300 Gråsten

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

15.01.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en 45 msandmile på 70-100 cm højde, på ejendommen matr.nr. 54 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 3, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider