logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Kirkebakken 2, Havnbjerg

07.01.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har fra Havnbjerg Menighedsråd modtaget en nedrivningsanmeldelse på ejendommen Kirkebakken 2, 6430 Nordborg.

Stuehuset er registeret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til Bygningsfredningsloven. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i fire ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1023

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Langbrogade 16, 6400 Sønderborg

07.01.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af Langbrogade 16, 6400 Sønderborg, som ønsker at rive ejendommen ned.

Ejendommen er registeret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til Bygningsfredningsloven. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i fire ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1023   

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Smedegade 25, 6440 Augustenborg

09.12.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Smedegade 25, 6440 Augustenborg. Bygningen er registreret som værende bevaringsværdi, jævnfør Bevarende lokalplan nr. 52 for Ketting i Sønderborg Kommune,  og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Bygningen, der er en del af et større kompleks, er opført i 1827, men fremstår i dag i en teknisk dårlig tilstand. 

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten

09.12.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom Bovrupvej 11, 6300 Gråsten. Ejendommen består af et stuehus og to udhuse. Bygningerne er registreret med en bevaringsværdi på hhv. 4, 5 og 5 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Alle bygningerne er opført i 1926 efter den tidligere gård brændte ned. Stuehuset er af bedre byggeskikstil mens de to udhuse er udført som trempellader.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Kongevej 77-79, 6300 Gråsten

09.12.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Kongevej 77-79, 6300 Gråsten. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 6 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Ejendommen, der er i historicistisk stil, er fra år 1900 og er opført i forbindelse med jernbanen.  

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Smedevænget 14, Guderup, 6430 Nordborg

02.09.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Smedevænget 14, 6430 Nordborg. Ejendommen er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Ejendommen, der udgøres af et længehus i alsisk bindingsværk, er fra 1875, men fremstår i dag i en tilstand, hvor der er store problemer med råd i træværket i særligt den østvendte gavl. Yderligere er ejendommen i dag blevet inddraget i et større industriområde. 

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Nederbyvej 107, Rinkenæs, 6300 Gråsten

02.09.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Nederbyvej 107, 6300 Gråsten. Ejendommen er registreret med en bevaringsværdi på 6 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Ejendommen er fra 1877, men fremstår i dag i en meget ombygget tilstand.

Sider