logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Voldgade 3-5 samt Blegen 9,6400 Sønderborg

13.01.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Voldgade 3-5 samt Blegen 9, 6400 Sønderborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 3 og 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. Bygningerne er ligeledes omfattet af lokalplan nr. A820803 for Sønderborg Teknikum mellem Voldgade, Batterivej og Blegen.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Ravnskobbel 3, 6400 Sønderborg

15.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, stald/ladebygning på ejendommen Ravnskobbel 3, &400 Sønderborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Bygningen er i meget dårlig stand efter stormskade. Ejer har søgt og fået tilladelse til at genopføre en bygning på samme sted. 

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg

10.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, beliggende Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg. Ifølge § 18 stk. 4, i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages til Natur- og miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klage indgives skriftligt til Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på planafdeling@sonderborg.dk.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Østervej 16a i Mjels

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Østervej 16A, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Skolebakken 3 i Broballe

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Skolebakken 3, Broballe, 6430 Nordborg. Bygningenerne er registreret med henholdsvis bevaringsværdi 5 og 6 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Der er ansøgt om at nedrive to sammenbyggede driftsbygninger. Bygningerne er stormskadet og ikke i brug.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Pottemagergade 8, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Pottemagergade 8, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Bygningen er tidstypisk, men uden særlige særprægede arkitektoniske værdier. 

Nedrivningsanmeldelse for Nørreskovvej 13

27.10.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 3 og 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 25. november 2014 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Sider