logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for en tilladelse til etablering af en ny vandindvindingsboring ved Felstedvej 39, 6300 Gråsten

23.02.2018 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 23. februar 2018  truffet 
afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 23. marts 2018.

Sønderborg Kommune, Vand & Natur har i henhold til 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført 
en screening af Peter Friedrichsens ansøgning, om 
tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring 
ved Felstedvej 39, 6300 Gråsten.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for en tilladelse til etablering af 2 nye vandforsyningsboringer til Sydals Øst Vandforsyning, Skovbyvej, 6470 Sydals

29.02.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune, Vand & Natur har iht. Bek. om vurdering
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) gennemført en screening af Sydals Øst ansøgning om
tilladelse til etablering af 2 nye boringer i forbindelse
med opførelsen af et nyt vandværk for Sydals Øst Vandforsyning,
Skovbyvej, 6470 Sydals.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for en tilladelse til fortsat vandindvinding til Øster Bækken Vandforsyning, Krusåvej 9, 6300 Gråsten

22.02.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune, Vand & Natur har iht. Bek. om vurdering
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) gennemført en screening af Knud Erik Madsen’s
ansøgning om tilladelse til fortsat indvinding af grundvand
til Øster Bækken Vandforsyning, Krusåvej 9, 6300 Gråsten.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for Broager Fjernvarmeselskabs etablering af 6-8 undersøgelsesboringer

08.09.2015 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening,at etablering af 6-8 vandindvindingsboringer på et areal,der omfatter matrikel nr. 127, 325, 341 og 342 Smøl, Broager Ejerlav samt matrikel nr. 1 og 1423 Broager Ejerlav, Broager, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for Broager Fjernvarmeselskabs etablering af undersøgelsesboring på matrikel nr. 336 Smøl, Broager Ejerlav, i Sønderborg Kommune.

07.02.2014 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for Broager Fjernvarmeselskabs etablering af undersøgelsesboring på matrikel nr. 336 Smøl, Broager Ejerlav, i Sønderborg Kommune.