logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Her journaliseres screeninger omøvrige anlæg (dvs. ikke landbrug), iht. bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3, stk. 2, bilag 2.

Ikke VVM-pligt for skovrejsningsprojekt ved Stenderup Mose og Ragebøl

07.11.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 7. november 2018 truffet afgørelse om, at et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 4b, 39, 162 Ragebøl, Dybbøl, 110 Dybbøl, Dybbøl, 204 Sottrup, Sottrup og 201 Stenderup  ved Stenderup Mose og Ragebøl ikke er VVM-pligtigt.

Skovrejsning er opført på bilag 2, punkt 1 d, nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Sider