logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

09.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af midlertidig arbejdsplads, del af matrikel nr. 525 Kværs Ejerlav, Kværs, 6300 Gråsten

Sønderborg Kommune har den 9. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 7. juli 2020.

Ikke VVM-pligt af modtagelse og opbevaring af områdeklassificeret jord og knust asfalt på Jes Iversen Vognmandsforretning, Glansager 2, 6400 Sønderborg

29.04.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 29. april 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 27. maj 2020.

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

28.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. januar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om etablering af en oliebrænder til opstart af biomasseovnen på biomasseværk Central Glansager.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 28. januar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 25. februar 2020.

Aktindsigt

Sider