logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for Sønderborg Forsynings etablering af 2 nye indvindingsboringer med tilhørende råvandsledning til Havnbjerg Vandværk

09.05.2018 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune, Vand & Natur har iht. Bekendtgørelsen 
om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) gennemført en screening 
af Sønderborg Forsynings ansøgning om etablering af 
2 nye indvindingsboringer til Havnbjerg Vandværk. 
Formålet med den nye kildeplads er, at forbedre 
forsyningssikkerheden til Nordborg og Havnbjerg, og 
på længere sigt det meste af Nordals.   

Ikke VVM-pligt af oplagsplads til bygningsaffald, sand grus og forurenet jord samt nedknusning af bygningsaffald, Tinggårdvej 2a, 6400 Sønderborg

19.02.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 19. februar 2018  truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 19. marts 2018.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.