logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af udvidelse af Borgen, Østergade 4, 6400 Sønderborg

24.08.2016 -- llni@sonderborg.dk

Projektet omfatter en biograf fordelt på to niveauer indeholdende en foyer, kiosk samt fire biografsale. Biografen etableres i tilknytning til shoppingcenter Borgen i Sønderborg midtby og etableres delvist ovenpå centret.

Sønderborg Kommune har den 24. august 2016  truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 21. september 2016

Ikke VVM-pligt af etablering af Fakta, Agtoftsvej 1, 6400 Sønderborg

21.07.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 21. juli 2016  truffet
afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Projektet omhandler opførelse af en ny dagligvarebutik.
Indkørsel til parkeringsareal, som omfatter 87 p-pladser
inkl. handikapparkering. Der etableres en OK tankstation,
som er et ubemandet anlæg.

Afgørelsen kan påklages.
Klagefrist er den 18. august 2016.

 

Ikke VVM-pligt af udvidelse af Petersen Tegl A/S, Nybølnorvej 14, 6310 Broager

04.05.2016 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. maj 2016 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Virksomheden har ansøgt om at sænke vandspejlet i den kunstige sø (ca. 10 timer pr. måned). Ca. 35 m3 pr. time til Nybøl Nor via en sø hvortil en del af virksomhedens tag- og overfladevand afledes. 
En mindre del af virksomhedens processpildevand ledes i dag til lergraven.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 1. juni 2016.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for 6 nye lejligheder på Slotsgade 19, 6300 Gråsten

11.02.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at opførelse af et byggeri med 6 lejligheder i 3 plan ikke er VVM-pligtigt. 

Anlæg i byzone er opført på bilag 2, punkt 11 a i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

På grund af nærhed til Natura 2000 område samt evt. visuel påvirkning er det vurderet, at der skal foretages en VVM-screening for projektet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for en boldbane ved Nydamskolen, Vester Sottrup

17.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har vurderet, at de ændringer, der er aftalt i forbindelse med VVM-screeningen, har gjort, at gener for de omkringboende minimeres, således at vi i forhold til det justerede projekt kan dømme ikke VVM-pligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Etablering af en helårs boldbane, er opført på bilag 2, nr. 11 Infrastruktur, punkt a, Anlægsarbejder i byzone, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.