logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Her placeres bl.a. sager om fastsættelse af tidsfrister for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse. Tilføjes A26.

Tillæg til miljøgodkendelse til Bækkegaarden A/S, Tinggårdvej 2a, 6400 Sønderborg

05.07.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Bækkegaarden A/S,  Tinggårdvej 2A, 6400 Sønderborg, som vil modtage ikke-forhåndsklassificeret jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 2. august 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Tillæg til miljøgodkendelse til BHC A/S, Foldager 5, 6400 Sønderborg

03.07.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. juli 2019 meddelt tillægsgodkendelse til BHC A/S, Foldager 5, 6400 Sønderborg, som vil modtage affaldstræ, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41.

Klagefristen er til den 31. juli 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S

04.03.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S, Smedevænget 8, Guderup, 6430 Nordborg, som vil udvide produktionsafsnittet for metalbearbejdning i eksisterende produktionshaller., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. Klagefristen er til den 1. april 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er den 12. marts 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er til den 12. marts 2019

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

20.04.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 20. april 2018 meddelt miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Stavensbølgade 63, 6440 Augustenborg, som giver virksomheden tilladelse til opbevaring af ikke-farlige affaldsfraktioner på en eksisterende oplagsplads. Aktiviteten er midlertidig og afgørelsen løber frem til den 1. januar 2020. Afgørelse om miljøgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 18. maj 2018

Aktindsigt

Danfoss Power Solutions ApS - Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

06.02.2018 -- llni@sonderborg.dk

Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af et nyt sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg, decentralt kemilager, nyt bearbejdningscenter, et anlæg til lodning, køleanlæg samt to nye vaskemaskiner. 
 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:
-    Se ansøgningsmaterialet 
-    Kommentere ansøgningsmaterialet 
-    Anmode om, at få tilsendt en kopi af udkast til godkendelse når det foreligger  

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Simon Moos A/S, Kallehave 21-25, 6470 Sydals

24.11.2017 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 24. november 2017 meddelt tillægsgodkendelse til Simon Moos A/S, Kallehave 21-25, 6470 Sydals, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Simon Moos A/S har søgt om etablering af to nye tanke til olieholdigt spildevand.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 24. november 2017 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. december 2017.

Aktindsigt

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.