logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Her placeres bl.a. sager om fastsættelse af tidsfrister for behandling af ansøgninger om meddelelse af miljøgodkendelse. Tilføjes A26.

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

13.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Sønderborg A/S har søgt om ændring af luftafkast på biogasanlægget Nature Energy Sønderborg.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 11. december 2019.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Manganfosfateringsanlæg i bygning L4, Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

25.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. oktober 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss Power Solution ApS har søgt om etablering af et manganfosfateringsanlæg i bygning L4.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. oktober 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. november 2019.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til Bækkegaarden A/S, Tinggårdvej 2a, 6400 Sønderborg

05.07.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Bækkegaarden A/S,  Tinggårdvej 2A, 6400 Sønderborg, som vil modtage ikke-forhåndsklassificeret jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 2. august 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Tillæg til miljøgodkendelse til BHC A/S, Foldager 5, 6400 Sønderborg

03.07.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. juli 2019 meddelt tillægsgodkendelse til BHC A/S, Foldager 5, 6400 Sønderborg, som vil modtage affaldstræ, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41.

Klagefristen er til den 31. juli 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S

04.03.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S, Smedevænget 8, Guderup, 6430 Nordborg, som vil udvide produktionsafsnittet for metalbearbejdning i eksisterende produktionshaller., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. Klagefristen er til den 1. april 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er den 12. marts 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er til den 12. marts 2019

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

20.04.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 20. april 2018 meddelt miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Stavensbølgade 63, 6440 Augustenborg, som giver virksomheden tilladelse til opbevaring af ikke-farlige affaldsfraktioner på en eksisterende oplagsplads. Aktiviteten er midlertidig og afgørelsen løber frem til den 1. januar 2020. Afgørelse om miljøgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 18. maj 2018

Aktindsigt

Sider