logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbruget på Langager 2, 6430 Nordborg

18.10.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Langager 2, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget består af en konventionel slagtesvineproduktion med en revurderet miljøgodkendelse fra 2014. Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen er 8.866 slagtesvin.
Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer.
 

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Møllevej 5, 6400 Sønderborg

29.08.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Møllevej 5, 6400 Sønderborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Møllevej 5 har en miljøgodkendelse fra 10. juni 2015 på 9.245 slagtesvin (30-104 kg) med 2.456 stipladser. Der søges nu om en miljøgodkendelse efter de nugældende regler til fri produktion i eksisterende stalde samt, at opnå en fleksibilitet hvor der både er tilladelse til enten søer, smågrise eller slagtesvin på husdyrbruget. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Sider