logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til KW Energi A/S

03.08.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. august 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til KW Energi A/S, Buskmosevej 37a, 6300 Gråsten, som vil ændre biomasse, samt etablere et hygiejniseringsanlæg og vaskeanlæg, , jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 31. august 2022

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Landzonetilladelse til at opføre en midlertidig pavillon på ejendommen matr.nr. 982 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Bomhusvej 2, 6300 Gråsten

15.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en midlertidig pavillonbygning på cirka 142 m2, som anvendes til undervisningslokaler på ejendommen matr.nr. 982 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Bomhusvej 2, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år.

24.06.2022 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år på ejendommen matr.nr. 58a, Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider