logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Felstedvej 39 - Offentliggørelse af fornyet behandling af § 16 a miljøgodkendelse

06.12.2021 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune genbehandler miljøgodkendelsen efter § 16 a på Felstedvej 39, 6300 Gråsten. Du kan se det ny-indsendte ansøgningsskema her. Har du kommentarer til materialet, skal du sende disse til sbmo@sonderborg.dk senest 20.12.2021

 

Har du brug for yderligere materiale, er du velkommen til at kontakte sbmo@sonderborg.dk.indtil 20.12.2021.

Forslag til lokalplan nr. 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten

12.11.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 2. november 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten og kommuneplantillæg nr. 16 for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten., Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Læs lokalplanforslaget til Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten (nr. 7.2-4)

BHJ A/S – Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

28.09.2021 -- llni@sonderborg.dk

 

BHJ A/S, Sundsnæs 29, 6300 Gråsten har indsendt en ansøgning om at etablere nye anlæg og der skal derfor udarbejdes et tillæg til godkendelsen af dyrefoderproduktion ved bearbejdning af animalske biprodukter. Sønderborg Kommune starter også en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:·

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

27.09.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 19a Kværs Ejerlav, der ligger på Limbækvej nr. 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om at etablere et nyt teknisk anlæg i landzone.

Sider