logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse - Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager

12.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. august 2021 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til brug af 9 mm pistol på støjdæmpede standpladser på 25 m pistolbane, samt påbud om revideret miljøgodkendelse til Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, mens påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. september 2021.

Aktindsigt

landzonetilladelse til udvidelse af BBR bygning 4, carport, hønsehus og overdækning

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af carport og hønsehus på i alt 59 m². Udvidelse af bygning 4 (tiloversbleven landbrugsbygning) til 35 m² og overdækning på 22 m², i alt 57 m² på ejen-dommen matr.nr. 21 Gammelgab, Broager, der ligger på Lillekobbel 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, Vemmingbundvej 19, 6310 Broager

14.07.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. juli 2021 meddelt miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om et anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald ved ned-deling af træ på Vemmingbundvej 19, 6310 Broager.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. august 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen

02.07.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen, der ligger på ejendommen matr.nr. 300, Skelde, Broager, der ligger på Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider