logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af en overdækning på Carl Matzens Teglværker A/S, Havnevej 44, 6320 Egernsund

04.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af etablering af en overdækning på Carl Matzens Teglværker A/S, Havnevej 44, 6320 Egernsund

Sønderborg Kommune har den 4. juni 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 2. juli 2020.

Nedrivningsanmeldelse for Brillevej 9, 6320 Egernsund

28.08.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig enfamiliesbolig på ejendommen Brillevej 9, 6320 Egernsund.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen.

Ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a, Egernsund

03.04.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en badebro ud for ejendommen Sundgade 58a i Egernsund. Broen får en længde på 18 m. Der stiftes et brolaug til etablering og drift af broen.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 14 dages høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 17. april 2019.

Vedtaget bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund

04.03.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. februar 2019 vedtaget lokalplan nr. 6.2-3 for Skovgade 5, Egernsund endeligt.

Formålet med lokalplanen er at bevare eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning, hvor fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Sider