logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke-påbud om undersøgelser/målinger i forhold til jordforureningsloven ved ophør af IE- husdyrbrug

16.12.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke er risiko for, at husdyrbruget har givet anledning til forurening af jorden eller grundvandet på Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg. Der træffes hermed afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser/målinger. Ikke-påbuddet meddeles i henhold til Jordforureningslovens §38k stk. 3.

Dispensation til tilstandsænding af de beskyttede vandløb,Vadebæk og Holbæk, og af et beskyttet engområde

10.12.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har som led i vandområdeplan 2 planlagt at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vadebæk og Holbæk. Projektet, der består af 6 delprojekter, forventes at medføre god økologisk tilstand i vandløbene. Den meddelte dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper kan påklages af klageberettigede indenfor en 4 ugers periode frem til og med 7. januar 2021.

Forslag til lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

03.12.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 1. december 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link til lokalplanen: Forslag til lokalplan for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg (nr. 4.2-26)

Sider