logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplantillæg for et boligområde i Nybøl

11.11.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. november 2019 vedtaget lokalplantillæg nr. 28 T1 til eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl.

Lokalplantillægget har til formål både at muliggøre etablering af et regnvandsbassin og samtidig ændre på afgrænsningen for lokalplanens delområde B, så beplantningsbæltet langs lokalplanområdets østlige grænse udlægges i den bredde, det har i dag.

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup

10.10.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. oktober 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.1-3 for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Lokalplanen fastsætter områdets fremtidige anvendelse til boligområde med helårsbeboelse og giver mulighed for etablering af 26-30 byggegrunde til åben-lav bebyggelse, samt en enkelt grund til tæt-lav bebyggelse.

Vedtaget lokalplan for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup

10.10.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af tæt-lav-boliger på et ellers tilgroet og ubenyttet areal centralt i Vollerup by. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Vedtaget lokalplan for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl Sønderborg

30.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.11-4 for Boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 boliger.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

I redegørelsen er der under ”Spildevand og overfladevand” sket en tekstmæssig rettelse angående tilslutning til offentligt kloaknet. 

Ansøgning om regulering af vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft

18.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at regulere vandløb 5.0 Boelsenge/Ormstoft på en rørlagt strækning ved Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg Nord. Reguleringen indebær, at vandløbet bliver flyttet på en strækning for at give plads til et regnvandsbassin. Samtidigt bliver rørets dimension forøget.

Ansøgningen med bilag sendes hermed i en 4 ugers høring, således at høringssvar skal være modtaget senest den 16. oktober 2019.

Forslag til bevarende lokalplan for det gamle vandværk på damgade, Sønderborg

17.09.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 4.5-2, Bevarende lokalplan for det gamle vandværk på Damgade, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre den eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning samt, at fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Vedtaget lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

16.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 28. august 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.9-4 R1 for Erhvervsområde Sønderborg Nord endeligt.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme efterspørgslen på arealer nær omfartsvejen til butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Lokalplanen har også til formål at skabe et bedre overblik over lokalplanområdet, da den erstatter en lokalplan og et tillæg til denne.

Bemærkninger til lokalplanen har medført mindre redaktionelle ændringer.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.