logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg

27.06.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der stilles vilkår i afgørelsen.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning

27.06.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en café, nye køkkenfaciliteter og reception i en eksisterende bygning på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

15.06.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som tilladt, at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør § 18 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Der stilles en række vilkår.

Sider