logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg

04.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. august 2020 meddelt miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg, som vil terrænregulere med rent jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41. Terrænreguleringen vil ske på en del af matrikel 3a Lambjerg, Hørup, som ønskes terrænreguleret af driftsmæssige hensyn, da området i dag er dårligt dyrkbart.

Klagefristen er til den 1. september 2020

Aktindsigt:

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast og ferielejligheder

15.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette yderligere 2 værelser til Bed & Breakfast, så der i alt bliver 9 sengepladser. Derudover gives tilladelse til 6 ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Søndeborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Revurdering af miljøgodkendelse til skydebanen på Kær Vestermark

15.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 15. juli 2020 meddelt revurdering af miljøgodkendelse til 300 og 50 meter skydebaner på Kær Vestermark, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er den 12. august 2020

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på terræn

13.07.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere solcelleanlæg på stativ på terræn i 2 rækker med et areal hver på 21 m² og en højde på 2 meter på ejendommen matr.nr. 95 Kær, Ulkebøl der ligger på Hestehave 10, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af areal i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

24.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke del af ejendommen matr.nr. 7a m.fl. Blans, Ullerup, der ligger på Blansskovvej 4 og 6, 6400 Sønderborg og overføre denne del til en selvstændig ejendom, der ligger på Blansskovvej 3 – 5, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 om udstykning i planloven.

Sider