logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

15.01.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en 45 msandmile på 70-100 cm højde, på ejendommen matr.nr. 54 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 3, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at udstykke et stuehus og dertilhørende tidligere driftsbygninger med tilliggende grund på ca. 3,1 ha

06.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en ejendom med stuehus og dertilhørende tidligere driftsbygninger og tilliggende grund på ca. 3,1 ha, på ejendommen matr.nr. 3, 1110 og 1043 Ulkebøl ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider