logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup

15.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. maj 2020 vedtaget lokalplan nr. 1.1-1 for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give Linak mulighed for at udvide deres produktion med nye bebyggelser nordøst for de eksisterende bygninger.

Bemærkninger

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S

13.05.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. maj 2020 meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Klagefristen er til den 10. juni 2020.

Aktindsigt

Tilladelse til anlæg af forsinkelsesbassin indenfor 8 m’s arbejdsbælte til Bommerbæk og Gildbæk på matr. nr. 183b, Svenstrup ejerlav, Svenstrup.

05.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra Sønderborg Forsyning, om tilladelse til anlæggelse af et forsinkelsesbassin nærmere en 8 m fra den øverste kant til Bommerbæk (tilløb til Gildbæk) og Gildbæk, på matr. nr. 183b, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Da vandløbene kan vedligeholdes fra modsatte bred, har kommunen valgt at tillade bassinets placering. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 2. juni 2020.

Sider