logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage og lade

12.09.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at bygge en garage og lade til privat hobby brug på samlet 216 m2 hvoraf de 100 m2 er garage. Bygningens mål er 12 m x 18 m med en maksimal højde på 6 m. Bygningen harmonere i valg af materialer og stil med hovedhuset. Bygningen opføres på ejendommen matr.nr. 135 Elstrup, Egen, der ligger på adressen Elstrup Nederby 6, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af produktudviklingscenter og dagligvarebutik

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt produktudviklingscenter og daglivarebutik

Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og en ny dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Har du gode idéer og forslag?

Inden Sønderborg Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af fjernvarmeværk og produktudviklingscenter

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt fjernvarmeværk med produktudviklingscenter

Sønderborg Forsyning A/S og Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt fjernvarmeværk, og et produktudviklingscenter i tilknytning hertil ved Lundenvej, Svenstrup.

Fjernvarmeværket skal forsyne byerne Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Sider