logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup

04.03.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 3. marts 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 1.1-1 for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag til lokalplan for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup (nr. 1.1-1)

Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

26.02.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg. Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på hhv. 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Idéhøring i forbindelse med kommuneplantillæg for Naturpark Nordals

07.02.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune ønsker at få godkendt området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark. Inden Sønderborg Kommune går videre med at udarbejde et kommuneplantillæg for naturparkens afgrænsning, vil vi gerne beskrive projektet, og give dig mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til naturparkens afgrænsning.

Høring om nedlæggelse af den offentlig vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

24.01.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige vej Gildbrovej, der bl.a. er adgangsvej for Gildbrovej 2, 6430 Nordborg samt flere Danfoss A/S ejendomme. Ved nedlæggelsen vil arealet udgå som vejareal og blive overdraget til Danfoss A/S – se oversigtskort.

Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til:
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal
1577 København V.

Sider