logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af Nordborg Fjernvarme på Matr. 183 Svenstrup ejerlav, Svenstrup ved Lundenvej ved Danfoss.

09.10.2018 -- antn@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af Nordborg Fjernvarme på  Matr. 183 Svenstrup ejerlav,
Svenstrup ved Lundenvej ved Danfoss.

Sønderborg Kommune har den 9. oktober 2018 truffet afgørelse om, at projektet
ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 6. november 2018.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenvej, Svenstrup

28.09.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 3. oktober 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 1.8-2 for fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenvej, Svenstrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Nedrivningsanmeldelse for Nordborgvej 97, 6430 Nordborg

28.09.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Nordborgvej 97, 6430 Nordborg. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Sider