logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til parkeringsplads og adgangsvej

03.12.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et areal til en parkeringsplads, med tilhørende adgangsvej, i alt et areal på ca. 500 m2. Parkeringspladsen skal være til offentlig benyttelse. Parkeringspladsen bliver anlagt med en jordvold på den østlige side af parkeringspladsen på ca. 1 meters bredde og ½ meters højde. Arealet ligger på ejendommen matr.nr. 242 Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, på adressen Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
 

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Sider