logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Damgade 14, Holm, 6430 Nordborg

08.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdige bygninger på adressen Damgade 14, Holm, 6430 Nordborg. (Bygningsnr. 3 og 7)

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=998

Landzonetilladelse til at genopføre et nyt stuehus med dertilhørende garage på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

31.03.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt stuehus på 350 m2 med dertilhørende garage på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen, der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.

VVM-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport for solcelleanlæg ved Stevning

21.12.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 23.december 2021 meddelt VVM-tilladelse til et solcelleanlæg ved Stevning, placeret på matrikel nr. 482, 450, 441, 448, 14, 455, 193, 522 og 523, Stevning, Svenstrup. Det ansøgte projekt omfatter etablering af et ca. 36 ha stort jordbaseret solcelleanlæg til elproduktion beliggende nord for Stevning. Anlægget forventes at opnå en årlig strømproduktion på ca. 33.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 8.000 husstande. VVM-tilladelsen meddeles, jf. miljøvurderingslovens § 25.

Klagefristen er til den 20. januar 2022.

Sider