logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Dyndved Gade 42, 6430 Nordborg

15.09.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Dyndved 42, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

11.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. august 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering og drift af metalbearbejdende anlæg samt vask- og afrensningsanlæg i bygning L3 HPP.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 8. september 2020.

Aktindsigt

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og til indholdet af miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlæg ved Stevning

06.08.2020 -- Tim Heuschkel

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning for solcelleanlæg ved Stevning

Sønderborg Kommune ønsker at give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Stevning.

Forud for udarbejdelsen vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Landzonetilladelse til at anvende et areal til mellemdepot, til opbevaring af sand og grus, og dispensation fra lokalplan 1.9-1

17.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse, og meddeler dispensation fra lokalplan 1.9-1 til, som ansøgt, at anvende arealet til mellemdepot til opbevaring af sand og grus for en 3 årig periode med efterfølgende reetablering, på ejendommen matr.nr. 280 Nordborg, der ligger på Oksbølvej 15, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Ikke VVM-pligt af etablering af produktions- og administrationshal, parkeringspladser og forsinkelsesbassin, Spindelvej 5, 6430 Nordborg.

10.07.2020 -- llni@sonderborg.dk

Ikke VVM-pligt af etablering af produktions- og administrationshal, parkeringspladser og forsinkelsesbassin, Spindelvej 5, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har den 10. juli 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 7. august 2020.

Sider