logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

15.04.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget på Espehøjvej 15 har en produktionstilladelse fra 2003 til 512 årssøer, 12.750 smågrise og 300 polte. Svineholdet ønskes erstattet af en kyllingeproduktion. En del af de eksisterende bygninger ønskes revet ned og i stedet ønskes etableret to nye kyllingehuse med tilhørende forrum, fodersiloer og varmevekslere.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Forslag til lokalplan for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup

04.03.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 3. marts 2020 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 1.1-1 for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Forslag til lokalplan for udvidelsen af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup (nr. 1.1-1)

Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

26.02.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg. Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på hhv. 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider