logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéhøring i forbindelse med kommuneplantillæg for Naturpark Nordals

07.02.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune ønsker at få godkendt området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark. Inden Sønderborg Kommune går videre med at udarbejde et kommuneplantillæg for naturparkens afgrænsning, vil vi gerne beskrive projektet, og give dig mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til naturparkens afgrænsning.

Høring om nedlæggelse af den offentlig vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

24.01.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige vej Gildbrovej, der bl.a. er adgangsvej for Gildbrovej 2, 6430 Nordborg samt flere Danfoss A/S ejendomme. Ved nedlæggelsen vil arealet udgå som vejareal og blive overdraget til Danfoss A/S – se oversigtskort.

Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til:
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal
1577 København V.

Landzonetilladelse til parkeringsplads og adgangsvej

03.12.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et areal til en parkeringsplads, med tilhørende adgangsvej, i alt et areal på ca. 500 m2. Parkeringspladsen skal være til offentlig benyttelse. Parkeringspladsen bliver anlagt med en jordvold på den østlige side af parkeringspladsen på ca. 1 meters bredde og ½ meters højde. Arealet ligger på ejendommen matr.nr. 242 Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, på adressen Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
 

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Sider