logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg

10.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, beliggende Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg. Ifølge § 18 stk. 4, i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages til Natur- og miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klage indgives skriftligt til Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på planafdeling@sonderborg.dk.

Sider