logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Østervej 16a i Mjels

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Østervej 16A, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Skolebakken 3 i Broballe

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Skolebakken 3, Broballe, 6430 Nordborg. Bygningenerne er registreret med henholdsvis bevaringsværdi 5 og 6 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Der er ansøgt om at nedrive to sammenbyggede driftsbygninger. Bygningerne er stormskadet og ikke i brug.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Pottemagergade 8, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Pottemagergade 8, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Bygningen er tidstypisk, men uden særlige særprægede arkitektoniske værdier. 

Landzonetilladelse og VVM-screening af jordmonteret solcelleanlæg og husstandsmølle

26.11.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte solcelleanlæg og husstandsmølle på ejendommen matr.nr. 41 og 20 Guderup, Egen, der ligger på Holmvej 32, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af solcelleanlægget og husstandsmøllen ikke er VVM-pligtigt.

Landzonetilladelse til etablering af vandhuller

12.11.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere 4 vandhuller på hver ca. 200 m2 fordelt på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger i kanten af Bundsø samt et erstatningsvandhul på ca. 300 m2 i kanten af Brandsbøl Skov på matr. nr. 184 Brandsbøl, Havnbjerg. Jf. § 35, stk. 1, jf. i Planloven. Se kortbilag 1 og 2 med vandhuller.

Sider