logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Stevningnorvej 48, Stevning, 6430 Nordborg

22.04.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Stevningnorvej 48, 6430 Nordborg. Ifølge § 18, stk. 4 i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres. 

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over selve afgørelsen. Det er muligt at klage i indtil 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Midtvej 1a, Stevning, 6430 Nordborg

22.04.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige aftægtsbolig beliggende Midtvej 1a, 6430 Nordborg. Ifølge § 18, stk. 4 i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres. 

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over selve afgørelsen. Det er muligt at klage i indtil 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Stegvej 2, Mjels, 6430 Nordborg

08.04.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Stegvej 2, 6430 Nordborg. Ejendommens stuehus er registreret med en bevaringsværdi på 5 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. 
Ejendommen er fra 1926, men har sidenhen været underlagt flere ombygninger, således at ejendommen i dag fremstår meget lidt original. 

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

11.03.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Ifølge § 18, stk. 4 i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres. 

Det er muligt at klage over denne afgørelse i indtil 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. 

Sider