logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Dispensation til befæstet passage i beskyttet eng og landzonetilladelse til overgang på matr. nr. 229 Guderup, Egen

04.11.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune dispenserer til etablering af befæstet passage i beskyttet mose på matr. nr. 229 Guderup, Egen. Kommunen giver samtidig landzonetilladelse til gravning i forbindelse med anlægning af overgang i det åbne land.

Kommunen dispenserer i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013. Landzonetilladelse til etablering af passage gives efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning.

Nedrivningsanmeldelse for Nørreskovvej 13

27.10.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 3 og 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 25. november 2014 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Sider