logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg

10.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, beliggende Nørreskovvej 13, 6430 Nordborg. Ifølge § 18 stk. 4, i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages til Natur- og miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klage indgives skriftligt til Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på planafdeling@sonderborg.dk.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Østervej 16a i Mjels

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Østervej 16A, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Havnbjergvej 13, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 4 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelserne skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 5. januar 2015 på adressen planafdeling@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Skolebakken 3 i Broballe

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Skolebakken 3, Broballe, 6430 Nordborg. Bygningenerne er registreret med henholdsvis bevaringsværdi 5 og 6 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Der er ansøgt om at nedrive to sammenbyggede driftsbygninger. Bygningerne er stormskadet og ikke i brug.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Pottemagergade 8, 6430 Nordborg

02.12.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, på Pottemagergade 8, 6430 Nordborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Bygningen er tidstypisk, men uden særlige særprægede arkitektoniske værdier. 

Landzonetilladelse og VVM-screening af jordmonteret solcelleanlæg og husstandsmølle

26.11.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte solcelleanlæg og husstandsmølle på ejendommen matr.nr. 41 og 20 Guderup, Egen, der ligger på Holmvej 32, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af solcelleanlægget og husstandsmøllen ikke er VVM-pligtigt.

Sider