logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Høringsbrev med forslag til reguleringsprojekt af Landgrøften i forbindelse med genskabelse af Bundsø

08.10.2014 -- ltry@sonderborg.dk

Forslag til reguleringsprojekt for landgrøften i forbindelse med vådområdeprojekt

De høringsberettigede er underrettet særskilt og har en frist til den 05.11.2014  til at fremkomme med bemærkninger.

Vibeke ring Kuntz
Naturafdelingen
6400 Sønderborg
Email: vrkn@sonderborg.dk

Nedrivningsanmeldelse Gl. Guderup 20

05.09.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af et bevaringsværdigt hus i Guderup. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 3 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. Bygningen er fra år 1800 og ligger i Gammel Guderup.  

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden den. 4. oktober på adressen mrha@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Nedrivningsanmeldelse Lønsømadevej 21 i Holm

05.09.2014 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse, stalden tættest på stuehuset. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 6 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven. Bygningen er stormskadet.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden den. 3. oktober på adressen mrha@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, Plan, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Tillæg til § 11 Miljøgodkendelse på Nedervej 31, 6430 Nordborg

12.08.2014 -- ltry@sonderborg.dk

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Nedervej 29-31, 6430 Nordborg.
Tillægsgodkendelsen meddeles i medfør af § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 

Klagevejledning står på side 9 i tillægsgodkendelsen.
 

Sider