logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S

13.05.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. maj 2020 meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Klagefristen er til den 10. juni 2020.

Aktindsigt

Tilladelse til anlæg af forsinkelsesbassin indenfor 8 m’s arbejdsbælte til Bommerbæk og Gildbæk på matr. nr. 183b, Svenstrup ejerlav, Svenstrup.

05.05.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning fra Sønderborg Forsyning, om tilladelse til anlæggelse af et forsinkelsesbassin nærmere en 8 m fra den øverste kant til Bommerbæk (tilløb til Gildbæk) og Gildbæk, på matr. nr. 183b, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Da vandløbene kan vedligeholdes fra modsatte bred, har kommunen valgt at tillade bassinets placering. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 2. juni 2020.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

15.04.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget på Espehøjvej 15 har en produktionstilladelse fra 2003 til 512 årssøer, 12.750 smågrise og 300 polte. Svineholdet ønskes erstattet af en kyllingeproduktion. En del af de eksisterende bygninger ønskes revet ned og i stedet ønskes etableret to nye kyllingehuse med tilhørende forrum, fodersiloer og varmevekslere.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Sider