logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Nordborgvej 97, 6430 Nordborg

28.09.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Nordborgvej 97, 6430 Nordborg. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Landzonetilladelse til at opføre en garage og lade

12.09.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at bygge en garage og lade til privat hobby brug på samlet 216 m2 hvoraf de 100 m2 er garage. Bygningens mål er 12 m x 18 m med en maksimal højde på 6 m. Bygningen harmonere i valg af materialer og stil med hovedhuset. Bygningen opføres på ejendommen matr.nr. 135 Elstrup, Egen, der ligger på adressen Elstrup Nederby 6, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.