logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fornyelse af indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping, Arnbjergvej 49, 6430 Nordborg

05.01.2021 -- BirgitteH

~~Sønderborg Kommune har den 5. januar 2021 meddelt fornyet indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping.

Samtidig er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelsen.

Begge afgørelser kan påklages. Klagefristen er den 2. februar 2021.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

06.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om udskiftning af eksisterende vaske- og loddeanlæg samt opsætning af Colibri linje i afdeling 273 i L3, Industripark Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 4. december 2020.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Bøgevej 20, 6430 Nordborg

09.10.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et vandværk med på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider