logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af produktudviklingscenter og dagligvarebutik

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt produktudviklingscenter og daglivarebutik

Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og en ny dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Har du gode idéer og forslag?

Inden Sønderborg Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer til projektet.

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af fjernvarmeværk og produktudviklingscenter

16.08.2018 -- Tim Heuschkel

Nyt fjernvarmeværk med produktudviklingscenter

Sønderborg Forsyning A/S og Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt fjernvarmeværk, og et produktudviklingscenter i tilknytning hertil ved Lundenvej, Svenstrup.

Fjernvarmeværket skal forsyne byerne Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen.

Projektet kræver tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan.

Landzonetilladelse til at opføre en offentlig toiletbygning med omklædningsfaciliteter

02.07.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en 57,75 m2 toilet- og omklædnings bygning med sauna og udendørs bruser på ejendommen matr.nr. 337 Pøl, Nordborg, der ligger på Svanereden 2, Købingsmark, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring i forbindelse med ombygning af eksisterende hestestald, Ryttervej 1, 6430 Nordborg

07.06.2018 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune træffer på baggrund af ansøgningen
og supplerende oplysninger indsendt den 4. og 6. juni 2018
afgørelse om, at ændringen ikke er godkendelsespligtig, i 
henhold til § 16b stk. 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse
af gødning m.v. lov bekendtgørelsen nr. 256 af 21. marts 2017. 

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.