logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S

04.03.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. marts 2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Linak A/S, Smedevænget 8, Guderup, 6430 Nordborg, som vil udvide produktionsafsnittet for metalbearbejdning i eksisterende produktionshaller., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. Klagefristen er til den 1. april 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 81a, Holm, 6430 Nordborg

26.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Møllegade 81a, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er den 12. marts 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads

12.02.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2019 meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Vesterlund Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, som vil ændre i bemandet åbningstider. Ændringen kræver derfor ikke en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

Klagefristen er til den 12. marts 2019

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opsætte en 25 m høj husstandsvindmølle

03.01.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en 10 kW husstandsvindmølle med en 3 bladet propel og rotordiameter på op til 7,13 meter. Møllen har en navhøjde på op til 21,4 meter over terræn og placeres på en op til 21 meter høj gittermast med en grundplan på 9 m2. Husstandsmøllen placeres ca. 5 meter vest for laden på ejendommen matr.nr. 64, der ligger på Nordborgvej 110, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. 

Sider