logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Manganfosfateringsanlæg i bygning L4, Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

25.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. oktober 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss Power Solution ApS har søgt om etablering af et manganfosfateringsanlæg i bygning L4.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. oktober 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. november 2019.

Aktindsigt

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE-husdyrbruget på Langager 2, 6430 Nordborg

18.10.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Langager 2, 6430 Nordborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Husdyrbruget består af en konventionel slagtesvineproduktion med en revurderet miljøgodkendelse fra 2014. Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen er 8.866 slagtesvin.
Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer.
 

Høring af forslag til bystrategi for Nordborg-Havnbjerg

09.09.2019 -- giad@sonderborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre forslag til bystrategi for Nordborg- Havnbjerg. Find forslaget nederst på denne side.

Formålet med bystrategien
Sønderborg Kommune vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. I løbet af de kommende år vil i alt otte byer i kommunen få en bystrategi.

Sider