logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et øget oplag af biler

08.03.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 15. december 2017 modtaget ansøgning fra virksomheden Brdr. Schøbers Autoimport ApS, om tilladelse til at oplagre 205 miljøbehandlede biler på et udendørs areal på Østervej 16, 6430 Nordborg, matr.nr. 97a Mjels, Oksbøl. Projektet omfatter tilladelse til at forøge det udendørs oplag af miljøbehandlede biler fra 150 til 205 biler.

Autoophug er opført på bilag 2, punkt 11e): Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning

Landzonetilladelse til øget oplag

08.03.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver, som ansøgt, landzonetilladelse til et oplag på op til 205 miljøbehandlede biler på ejendommen matr. nr. 97a Mjels, Oksbøl, der ligger på Østervej 16, Mjels, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Bilerne står i ét lag på terræn, og der sker ikke en fysisk udvidelse af oplagsarealet, da der er tale om en lovliggørelse af eksisterende forhold.

Landzonetilladelse og dispensation til diverse udhuse og tilbygninger

07.03.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af forskellige udhuse og tilbygninger, en overdækket terrasse på 47 m2 samt en tagterrasse på 25 m2 på matr.nr. 137 Mjels, Oksbøl, der ligger på Næsvej 40, 6430 Nordborg. Jævnfør § 3, stk. 1 i planloven. Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Nedrivningsanmeldelse for Stevningnorvej 8, 6430 Nordborg

08.02.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Stevningnorvej 8, 6430 Nordborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/8683

Danfoss Power Solutions ApS - Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

06.02.2018 -- llni@sonderborg.dk

Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af et nyt sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg, decentralt kemilager, nyt bearbejdningscenter, et anlæg til lodning, køleanlæg samt to nye vaskemaskiner. 
 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:
-    Se ansøgningsmaterialet 
-    Kommentere ansøgningsmaterialet 
-    Anmode om, at få tilsendt en kopi af udkast til godkendelse når det foreligger  

Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning mv.

17.01.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af den tidligere aftægtbolig fra erhverv til bolig samt opføre en ny garage på 55 m2 og et nyt bryggers og sisekammer på 27 m2 på ejendommen matr.nr. 11 Broballe, Oksbøl, der ligger på Lusigvej 20A, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.