logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation til etablering af sø mv.

09.11.2017 -- lbfe@sonderborg.dk

Kommunen giver landzonetilladelse til at etablere en sø matr.nr. 165, Brandsbøl, Havnbjerg. Sønderborg Kommune giver samtidig dispensation fra § 3 og § 16 i naturbeskyttelsesloven til at oprense fire søer i beskyttet engområde matr. nr. 165 Brandsbøl, Havnbjerg. Landzonetilladelse gives jf. § 35, stk. 1. i planloven.

Kommunen dispenserer i medfør af § 3 og § 16 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 934/2017.

Revurderet miljøgodkendelse samt tillæg til Als Flugtskydningsklub

01.11.2017 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 1. november 2017, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 41, meddelt revurderet miljøgodkendelse samt tillæg til Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, som vil etablere en skeetbane og sammenlægge klubbens trap- og sportingbane samt udvide klubbens skydetidspunkter.

Klagefristen er til den 29. november 2017.

Aktindsigt

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.