logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte en 25 m høj husstandsvindmølle

03.01.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en 10 kW husstandsvindmølle med en 3 bladet propel og rotordiameter på op til 7,13 meter. Møllen har en navhøjde på op til 21,4 meter over terræn og placeres på en op til 21 meter høj gittermast med en grundplan på 9 m2. Husstandsmøllen placeres ca. 5 meter vest for laden på ejendommen matr.nr. 64, der ligger på Nordborgvej 110, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. 

Sider