logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg

06.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Stavensbølgade 24, 6440 Augustenborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Landzonetilladelse til at anlægge en sø

21.11.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at anlægge en sø på ca. 605 m2 udgravet areal med naturlig varierende vandstand. Søen anlægges for at skabe en ny biotop og forskønne ejendommen. Søen anlægges på ejendommen matr.nr. 296 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 22, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup

28.09.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 3. oktober 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 1.8-3 for produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.