logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Bygaden 42, 6440 Augustenborg

13.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagfalde svarende til 155 m2 på ejendommen matr.nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg

07.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg

29.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 155 m2 på ejendommen matr. nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg

28.06.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Helved 17, Helved, 6440 Augustenborg

01.06.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Helved 17, Helved, 6440 Augustenborg. (Bygningsnr. 2)

Bygningen står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider