logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

09.09.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere beboelse samt lovliggørelse af gildesal i eksisterende lade/værkstedsbygning (loftsrum/1. sal) på ejendommen matr.nr. 415 Lysabild ejerlav, Lysabild, der ligger på Lysabildgade 75, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast

14.08.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette Bed & Breakfast i 55 m2 af den tidligere garagebygning på ejendommen matr.nr. 50 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 381, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig gives en lovliggørende tilladelse til to udhusbygninger (BBR bygning 3 og 4, der tilsammen udgør 68 m2) samt et udhus sammenbygget med en overdækning, ligeledes på 68 m2 (BBR bygning 6).

Landzonetilladelse til at opføre en lade på 140 m2 på ejendommen matr.nr. 15 Skovby, Lysabild, der ligger på Birke 4, 6470 Sydals.

13.08.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 140 m2 på ejendommen matr.nr. 15 Skovby, Lysabild, der ligger på Birke 4, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af en erhvervsmæssig svinestald på 450 m2, til privat udhus

22.07.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af erhvervsmæssig svinestald på 450 m2 til privat udhus, på ejendommen matr.nr. 6, Vibøge, Lysabild, der ligger på Fjelby 14, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

10.07.2020 -- antn@sonderborg.dk

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ansøgningen er indsendt for at få godkendelse til, at kunne producere efter de nye fleksible regler, hvor produktionsarealerne godkendes samt godkendelse til en ny slagtesvinsstald. Når godkendelsen er meddelt, kan ansøger frit producere uden begrænsninger i alder ind og ud samt antal dyr på stald. Den nye slagtesvinestald ønskes placeret nord for de eksisterende slagtesvinestalde. Denne stald skal forbindes med den eksisterende slagtesvinsstalde med en drivgang.

Sider