logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 503 Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73a, 6470 Sydals

12.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af bygningen på ejendommen matr.nr. matr.nr.1105b, Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73 A, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at sammenlægge to boligenheder

06.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedlægge en boligenhed og sammenlægge de to eksisterende boliger på hhv. 125 m2 og 193 m2 til én bolig på ejendommen matr.nr. 29 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Elleskov 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

   

Idéoplæg til kommuneplantillæg til sommerhusområdet Fiskeløkken

19.04.2022 -- Tim Heuschkel

Firmaet Skanlux ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der afholdt dialogmøder med lokale, firmaet Skanlux og grundejerforeningerne i området omkring adgangsvejen ind til området. Efterfølgende er det på Teknik-, By- og Boligudvalget den 5. april 2022 blevet besluttet, at der skal arbejdes for en ny vejadgang ind til sommerhusområdet Fiskerløkken i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 3.3-1.

Afgørelse om tillæg til § 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

17.03.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler tillæg til miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16 b på Pommersgaard 2, matrikel 12, Vibøge, Lysabild til ny placering af to klimacontainere.

Tillægget omfatter udelukkende ny placering af de to klimacontainere som der er meddelt tilladelse til i § 16b tilladelsen fra den 14. oktober 2021. 

Landzonetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus

08.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte det eksisterende énfamiliehus med et nyt énfamiliehus i et plan på 250 m2, en garage på 64 m2 samt to overdækninger på hhv. 9 m2 og 6 m2 på ejendommen matr.nr. 12 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 30, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider