logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Åstedsforretning

16.01.2020 -- Tim Heuschkel

Det annonceres herved, at Sønderborg Kommune i medfør af bestemmelserne i kap. 10 i Lov om Offentlige Veje m.v. (Lov nr. 1520 af 27. december 2014, med senere ændringer) afholder åstedsforretning i anledning af beslutning om at erhverve de fornødne rettigheder til etablering af cykelsti langs dele af Kegnæsvej og Nørre Landevej, Sydals, således at der skabes bedre trafikale forhold for cyklisterne på den pågældende strækning.

Følgende matr.nr. berøres:

Landzonetilladelse til udstykning og etablering af en kompressorstation, samt indretning af midlertidig depotplads og skurby på ejendommen matr. nr. 3 Lambjerg, Hørup

08.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke et areal på ca. 2700 m2 og etablering af en kompressorstation på ca. 300 m2 med tilhørende transformerstation på 70 m2 samt ventilation og køleanlæg på matr.nr. 3 Lambjerg, Hørup. Derudover gives der tilladelse til etablering af en midlertidig depotplads og skurby på ca. 2200 m2 på samme matrikel. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Tilladelse til bade- og bådebro ved Mommark Marina

19.12.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en bade- og bådebro ved Mommark Marina.

Sønderborg Kommune har givet tilladelse til bade- og bådebroen. Afgørelsen kan påklages af ansøgeren og enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 ugers fra den dag afgørelse er meddelt, således at evt. klager skal være modtaget senest d. 16. januar 2020.

Sider