logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéoplæg til kommuneplantillæg til sommerhusområdet Fiskeløkken

19.04.2022 -- Tim Heuschkel

Firmaet Skanlux ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der afholdt dialogmøder med lokale, firmaet Skanlux og grundejerforeningerne i området omkring adgangsvejen ind til området. Efterfølgende er det på Teknik-, By- og Boligudvalget den 5. april 2022 blevet besluttet, at der skal arbejdes for en ny vejadgang ind til sommerhusområdet Fiskerløkken i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 3.3-1.

Afgørelse om tillæg til § 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

17.03.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler tillæg til miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16 b på Pommersgaard 2, matrikel 12, Vibøge, Lysabild til ny placering af to klimacontainere.

Tillægget omfatter udelukkende ny placering af de to klimacontainere som der er meddelt tilladelse til i § 16b tilladelsen fra den 14. oktober 2021. 

Landzonetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus

08.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte det eksisterende énfamiliehus med et nyt énfamiliehus i et plan på 250 m2, en garage på 64 m2 samt to overdækninger på hhv. 9 m2 og 6 m2 på ejendommen matr.nr. 12 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 30, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider