logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra bolig til kontor

10.12.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et servicekontor på 26 m2 i eksisterende bolig for nøgleudlevering og andet i forbindelse med bådudlejning på ejendommen matr.nr. 54 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 403, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

23.11.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone

Vedtaget lokalplan for boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals

28.10.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. oktober 2021 vedtaget lokalplan 3.1-7 for boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals endeligt.

Link: Lokalplan for boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals (nr. 3.1-7)

Formålet med lokalplanen er at fastholde området til blandet bolig og erhverv samt at muliggøre udstykning til tre bolig-/erhvervsmatrikler. Lokalplanen lægger op til mindre betydende ændringer i forhold til den gældende lokalplan for området.

Sider