logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af helårsbolig til musiklokale

30.08.2021 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette den tidligere helårsbolig til musiklokale til Tandslet Friskole på ejendommen matr.nr. 52 Tandslet Ejerlav. Tandslet, der ligger på Ertebjergvej 4, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Vedtaget lokalplan for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals og kommuneplantillæg 7

27.08.2021 -- JimHemmje

Sønderborg Byråd har den 25. august 2021 vedtaget lokalplan 3.2-2 for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals med tilhørende kommuneplantillæg 7 endeligt.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, opstilling af solceller med henblik på at fremme en CO2-neutral energiproduktion. Herunder er formålet med lokalplanen at sikre

- at områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg,

- en harmonisk ensartet opstilling af solcelleanlæg,

Sider