logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for solcelleanlæg

30.07.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at opsætning af solcelleanlæg på tag af driftsbygning matr.nr. 36 Nygård, Kegnæs, der ligger på Bredsten 4, 6470 Sydals ikke er VVM-pligtigt.

Der er endvidere givet landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlægget, der vil fylde det meste af den sydvendte tagflade ca. 550 m².

Sider