logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt bålsted/-hytte samt lovliggørelse af eksisterende legeplads

18.02.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt bålsted/-hytte på 70,5 m2 med træbeklædning på den østlige del af den eksisterende legeplads. Samme sted gives landzonetilladelse til den eksisterende legeplads bestående af flere elementer samt terrænreguleringer i form af legebakker. Det ansøgte er beliggende på Tandslet Friskole på matr.nr. 52 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Ertebjergvej 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal og opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af 2 udhusbygninger

12.01.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændreanvendelsen af 2 udhuse (BBR bygning 3 og 4) til garage, beboelse og fyrrum på i alt 134 m² på ejendommen matr.nr. 27 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Gammel Kirkevej 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændretanvendelse af eksisterende bebyggelse i landzone.

Sider